Reset password

Sikringskrok I papp b
Grunnet råvaremangel og store prissvingninger i markedet, tar vi forbehold om at prisene på nettsiden kan være feil.
Kontakt Nortekk Taksenter

Sikringskrok I papp b

Typegodkjent sikringskrok for festing av livline. Tilpasset tak tekket med Isola Powertekk takplater. Kroken leveres som supplement til sikringskroken SK I-460, som festes med innfesteskinne D-125.