Reset password

Feieplatå for Stein FP8 S-403T
Kontakt Nortekk Taksenter

Feieplatå for Stein FP8 S-403T

LOBAS feieplatå er en typegodkjent arbeidsplattform for montering ved skorstein. Dette gir en god arbeidsplass når arbeid skal utføres av feier og andre på skorsteinen, samtidig som den er med å hindre skade på takbelegget.

Våre feieplatå leveres komplett med innfesteutstyr.

LOBAS topp platå kan monteres på feieplatået for å øke høyden på arbeidsplattformen. Ved bruk av LOBAS topp platå øker høyden med 23 cm.

Pris: 1 250,00