Reset password

Konsoll til takbro for stein
Kontakt Nortekk Taksenter

Konsoll til takbro for stein

LOBAS Takbrosystem er et typegodkjent takbrosystem som gir en sikker gangbane på taket samtidig som det hindrer skade på takbelegget. Vårt takbrosystem består av innfestepakker, innfestekonsoller (TBK) og plattform (TBP). Plattformen leveres i lengder på 115 cm (byggelengde 105 cm) og kan kobles sammen til ønsket lengde.

Pris: 392,00 pr. stk


Dokumentasjon

Leggeveiledning

Takbro montering