Reset password

Hvor mye snø tåler taket?

Hvor mye snø tåler taket?

04.01.2024

Store snøfall skaper ofte bekymring for om det er nødvendig å måke tak på hytter og hus. Når snødybden nærmer seg en halvmeter, er det mange som bør ta en titt på taket, spesielt på eldre bygninger. Det finnes heldigvis tommelfingerregler for når du bør vurdere å måke taket.

Det er som regel ikke snøen alene som fører til at tak kollapser. Ofte er det feil i takkonstruksjonen som gjør at taket gir etter når snøen blir for tung. Slike feil kan være vanskelige eller umulige for huseier å se, så du bør ta forholdsregler og fjerne snøen når det blir for mye av den.

Tommelfingerregler

Den enkleste målemetoden består i å måle snødybden på taket. Kjenner en snøens tyngdetetthet kan snølasten beregnes. Det er selvfølgelig viktig at målingene foretas på representative steder på taket. Når snøens tyngdetetthet er ukjent bør verdiene fra tabellen nedenfor gi resultater med en rimelig sikkerhetsmargin.

Tabell: Snødybder ved ulike snølaster.

Snøtype Tyngdetetthet Snølast [kN/m2]
1,5 2,5 3,5 4,5
Gammel snø 3kN/m3 0,5m 0,8m 1,2m 1,5m
Våt snø 4kN/m3 0,4m 0,6m 0,9m 1,1m

Det er også mulig å beregne snølasten ved å ta ut vertikale prøver av snølaget og veie disse.

Ut fra når bygningen/taket er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler for når taket bør måkes:

1949–1969: Kritisk snølast for lette tak konstruksjoner (eksempelvis haller, lager- og idrettshaller, samt driftsbygninger i landbruket) er 1,5 kN/m2 , mens tunge tak tåler noe mer.

1970–1979: Kritisk snølast er rundt 1,5 kN/m2. I denne perioden ble det bygget mye eneboliger med lav dimensjonering for å spare penger, spesielt i fra husbanken.

1979-: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 for hver kommune, dvs. vanligvis 1,5–3,5 kN/m2.

Følg med! Følg med på om bygget endrer seg, ofte kan du merke at det begynner å bli for mye snø på taket. Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i bygningen, er det et varsel om at belastningen er betydelig. Noen ganger vil du også kunne høre knirk og smell i konstruksjonen. Da kan det være fare på ferde!!

Oppsummering:

Snøen som ligger på de fleste tak om dagen i Akershus/Oslo området er forholdsvis lett, og mest sannsynlig utenfor fare. Dog bør man være oppmerksom dersom en mild periode skulle inntreffe. Kommer det i tillegg mer snø kan det oppstå kritiske situasjoner. Vi vil på generell basis oppfordre deg til å følge med og være føre var. 

ISTAPPER Har du lange istapper nå, er enten isolasjonen eller utluftingen for dårlig. Har du en gammel bolig, hender det ofte at yttertaket blir varmt, og snøen smelter. Man kan tilleggs isolere, slik at ikke så mye varme slipper opp til yttertaket.  I noen tilfeller kan man løse problemet med å øke utluftingen på innsiden av yttertaket. Dette må dog vurderes fra gang til gang. Dette gjøres ved å ta av for.eks. takstein( hovedtekking), lekter og underlagspapp og erstatte dette med tykkere sløyfer og lekter. Det kan også være smart å legge en diffusjonsåpen underlagspapp i stedet for en diffusjonstett fordi det også vil bidra til økt utlufting. 

Gårdeiers ansvar! Husk at det er gårdeiers ansvar å fjerne istapper. Mange setter opp skilt for å advare mot mulig ras fra taket, men skilting er ikke nok. Man plikter i tillegg snarest fjerne istappene.
MÅKE TAKET SELV? Det finnes gode snøfjerningsredskaper på markedet. Et som har blitt populært i det siste er Avalanche. Med denne kan du enkelt fjerne snøen selv uten å skade verken rygg eller tak.

Foto: Eberhard Grossgasteiger