Reset password

Hvordan ser en solcelleinstallasjon ut?

Hvordan ser en solcelleinstallasjon ut?

02.03.2020

Det blir stadig vanligere å installere solceller på taket. Solceller reduserer strømregningen, samtidig som du bidrar til å redusere ditt egent klimaavtrykk. Her er en kort beskrivelse av hvordan et solcelleanlegg på huset ditt ser ut i praksis.

På eksempelet nedenfor er det 8 solcellepaneler. Et panel er typisk 1×1.6m og har en effekt på 310W. Totaleffekten her er på ca. 2500W, og solcellepanelene dekker dekker 13m2. Dette er stort sett det minste man installerer. Ofte har man dobbelt så mye.

Fra solcellene kommer likespenning (DC) til inverteren. Denne omformer det til 230V som mates inn i huset ditt. Det finnes altså ingen batterier slik man kanskje har sett på hytter som har solceller. Når solen skinner bruker du av strømmen du produsere selv til vaskemaskin, TV og annet du bruker strøm til i huset ditt. Produserer du mer enn du trenger selv, så selger du bare strømmen ut på nettet til naboen.

Pris på private anlegg var i 2018 i snitt ca. kr 18,- pr Wp ferdig installert. Det vil si ca.kr. 45 000,- for dette anlegget uten støtten/tilskuddet i fra Enova.

Hvor mye får du i støtte av Enova?

Når du installerer solcelleanlegg på huset kan du søke om støtte fra Enova. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Selve installasjonen av anlegget gir deg 10.000 kroner i støtte (endres til 7.500,- fra 1. april 2020). Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW. Det betyr at du kan få inntil 28.750 kroner totalt.

Les mer om Enovatilskuddet her: