Reset password

Nye regler for taksikring på boliger og fritidshus

Nye regler for taksikring på boliger og fritidshus

30.12.2019

Endring av forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. §17-23 Atkomst fra stige Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette. Når stige benyttes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen. Det betyr at 5 meters-regelen for feier ikke gjelder lenger. Stigesikring SKAL benyttes når feier bruker stige som atkomst til tak.

1. januar 2016 kom en ny forskrift som setter krav til feiing og tilsyn av ferieboliger. I praksis betyr dette at alle fritidsboliger må utstyres med utstyr som sikrer feier adkomst til pipe på lik linje med helårsboliger. Dette innebærer at alle fritidsboliger skal utstyres med stigesikring og stigetrinn. Dersom pipens høyde krever det skal også feieplatå eller pipeplattform benyttes.