Reset password

Nytt tak med takfornying?

Nytt tak med takfornying?

30.12.2019

En eldre takoverflate med betongtakstein får et utseendemessig løft med takfornying, men det er ikke nødvendig for å bevare takets funksjon.

Det eksisterer en del påstander om at taksteinsoverflaten er årsaken til lekkasjer og fuktproblemer. Det er ikke vår erfaring, sier teknisk konsulent hos taksteinsprodusenten Zanda, Rune Roll Lund. Han
forteller at årsaken til fuktproblemer i takkonstruksjonen vanligvis er lekkasjer rundt gjennomføringer, mangelfull utluftning eller skader som er oppstått på undertaket.

Normalt holder takstein av betong i minst 50 år, så levetiden er lang selv om utseende på taket kan endres noe med årene. Det at taket ikke ser like pent ut som før sier lite om funksjonen på taket. Det er ikke
slik at taket er klart for utskifting bare fordi det ser slitt og gammelt ut, sier han.

Ikke som nytt

At taket blir som nytt etter en takfornying, er en vanlig misforståelse.

Det kan imidlertid se nytt ut etter at dette arbeidet er utført. I og med at betongoverflaten på steinene endres over tid, er vår erfaring at malingen sitter dårligere på gammel takstein enn ny. Malingen på det nymalte taket vil derfor normalt ikke ha samme levetid som originalmalingen hadde, sier Roll Lund.

Prismessig er det heller ikke så veldig stor forskjell på dette og å skifte til ny takstein.

Du kan beregne at materialene til utskifting av selve taksteinen koster omtrent det samme som takfornyingen, men kostnaden for arbeidet med selve utskiftingen kommer da i tillegg. Det er også viktig å
huske på at når taksteinen blir fjernet kan man kontrollere tilstanden til lektene og undertaket, sier han.

Han legger til at uansett om du velger å skifte taket eller bare male taksteinen er det viktig å velge faglærte håndverkere.

Holdbare takmaterialer

Et tak består av mye mer enn takstein. Det består også av en rekke komponenter som til sammen skal sørge for at du har et trygt og tett tak i de neste 30-50 årene.

Vanligvis er det ifølge Roll Lund den underliggende konstruksjonen som er klar til utskifting først, og det er derfor ikke nok å se kun på taksteinen i seg selv for å vurdere om man trenger en takrenovering.

Vanlig levetid på et godt undertak er 40 år eller mer, men det avhenger dog av riktig utlufting og riktig montering av gjennomføringer og yttertekking, sier han.

Han forteller at man i prinsippet kan legge den gamle taksteinen tilbake etter utskifting av undertak,men de fleste velger å legge ny takstein når den gamle likevel er tatt av.

Da slipper du å gjøre jobben på nytt når det er på tide å skifte taksteinen.

Sjekk taket ditt

Husk også at taket trenger vedlikehold for å holde seg fint og tørt.

Vi anbefaler at du tar en tur opp på taket hvert år. Sjekk at taksteinene ligger som de skal, at de er hele og skift ut eventuelle knekte stein. Kontroller også at det er tett rundt gjennomføringer, fjern barnåler, eventuelle fuglereder og mose, sier Lund.

Mose i seg selv er egentlig ikke et problem, men du kan gjerne fjerne den dersom du ønsker det. Skrap den i så fall forsiktig av og sjekk samtidig at taksteinen er hel og ligger på plass.

Mye av taket kan inspiseres fra bakken, eller du kan klatre opp på en stige for å få et overblikk. Et godt tidspunkt for en taksjekk er på våren etter at snøen er forsvunnet, sier Rune Roll Lund.

Sjekk samtidig at alt sikkerhetsutstyr – som stiger, broer og snøfangere er sikre og sitter godt fast.