Reset password

Slik vedlikeholder du taket selv – skottrenner og gradrenner

Slik vedlikeholder du taket selv – skottrenner og gradrenner

03.06.2020

Taket er byggets viktigste fasade. Hvis taket ikke er tett, så kan det gi store skader på bygget. Derfor er det viktig at taket vedlikeholdes jevnlig. Skader som oppdages tidlig koster mye mindre å utbedre, enn om fukt og råte får utvikle seg over tid. Hvis du sjekker og vedlikeholder taket årlig, kan du øke levetiden med mange år.

Roy Magnesholen leder seviceavdelingen i Nortekk. Det er hans avdeling som ofte blir tilkalt når fortvilte huseier oppdager at taket ikke er tett. Han forteller at mange skader skyldes manglende ettersyn og vedlikehold. Her er noen tips til hva du kan gjøre selv.

Skottrenner

Skottrenner finner du ofte i overgangen mellom vegg og tak. De hindrer vann i å trekke ned i skjøter og inn i veggen. 

Det samler seg ofte kvist og løv i skottrennene, som kan lede vann inn i taket i stedet for ned i takrennene. Skottrennen er også et yndet sted for fugler som bygger reir oppunder trange takkonstruksjoner.

Minst en gang i året bør du derfor sjekke skottrennene, og fjerne kvister, løv og andre ting som har satt seg fast. Sjekk også oppunder takkonstruksjoner, og fjern fuglereir og andre ting.

Les også: Slik vedlikeholder du taket selv – takpapp og takshingel

Gradrenner

Gradrenner finner du der to takflater møtes. De leder vann bort fra skjøtene og ned i takrennen. 

Utfordringene med gradrenner er mye av det samme som med skottrenner. Det samler seg ofte kvist og løv i rennen, som hindrer vannet i å renne uhindret bort fra taket. Resultatet kan bli at vannet i stedet trenger inn under skjøtene i taket, og forårsaker fuktskader i undertak og vegger.

En annen utfordring med gradrenner er at løv kan sette seg fast mellom rennen og taksteinen. Hvis løvet blir liggende for lenge, kan det føre til at takstein knekker når tung snø legger seg på det.

Du bør rengjøre gradrenner og fjerne løv som har satt seg fast minst en gang i året. Det er også mulig å montere tetningsbånd, som hindrer løvet i å trenge inn.

Du kan lese mer mer om serviceavdelingen her.