Reset password

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

05.02.2020

Du skal legge takstein, takplater eller takpapp. Hva bør du tenke på?

Når du skal legge takstein, så er det noen ting om legging som er greit å vite.På denne siden opplyser vi deg om noe av det viktigste, i tillegg har vi leggeanvisninger på alle typer takstein tilgjengelig. Viktige punkter rundt leggingen er: Underlagspapp , når denne legges er det viktig å sørge for et plant underlag slik at det ikke blir hull i pappen. Fjern gamle spiker og ujevnheter før denne legges. Sløyfene legges vertikalt opp langs taksperrene på cc60 eller mer. (kommer an på avstand mellom taksperrene) Lektene legges horisontalt på en avstand mellom 310-370 mm etter grader og hva som passer til ditt tak. Taksteinen begynner å legges nederst i høyre hjørne og legges mot  venstre og på samme måte oppover i radene. Når taksteinen er lagt , legger man på mønestein, husk å bygge opp riktig høyde på mønelekten.

NB.Husk på å montere stigetrinn og eventuelle snøfangere samtidig som taksteinen legges. Til slutt monteres detaljer som for eks. pipebeslag og luftehatter.

Ønsker du mer informasjon rundt selve leggingen av takstein?
Kontakt oss på taksenter@nortekk.no eller tlfnr:63871550.

Spørsmål og svar rundt legging av takstein og tak.

Kan jeg legge takstein på taket mitt?
For beregning av takkonstruksjon, ta kontakt med produsent av takstoler, evt huslevrandør eller takstolkontrollen.

Hvor mange takstein kan jeg legge pr. kvm?
Det går mellom 9-11 stein pr kvm, avhengig av takfall. Se leggeveiledning for hver enkelt taksteinsmerke, for nærmere beregning.

Hva er forskjellen på Icopal og Nortett takshingel?
På Nortett på man dra av en folie på hver shingelplate for og få frem limet. Dette er ikke tilfelle på Icopal, og man sparer derfor noe tid ved legging av denne.

Hvordan tar jeg riktige mål av pipe, for og få laget pipebeslag?
Ta alltid mål av pipehøyde fra øverste punkt på takbelegget (takstein, takplater etc). Mål lengde og bredde både øverst og nederst på pipe, for og forsikre deg om at det ikke er forskjeller oppe og nede. Mål fra bakkant på pipe og opp til møne. Er det lenger enn 1 mtr, mål da til nærmeste skjøt på takstein / takplater.

Hvordan fjerne mose fra taket?
Bruk kost for å fjerne det som sitter løst. Spray på middel for å fjerne mose (for eksempel TD-Rent).
Bruk hageslage for å spyle bort resten. Etter 2 dager spyl fra møne og nedover mot takfot.

Hva er forskjellen på betong- og tegltakstein?
Tegltakstein består av brent leire som i seg selv tar opp mer fuktighet en betongtakstein. Det er derfor andre og strengere krav vedrørende legging og undertak når man velger tegltakstein.

Trenger jeg å feste takbelegget?
Takbelegget skal være festet etter bestemte regler, slik at det ikke skal kunne blåse av og gjøre skade på bygninger, gjenstander eller personer.
Anvisninger om hvordan de forskjellige takproduktene skal innfestes finnes i produktenes legge-/monteringsanvisninger.

Trenger jeg snøfangere på taket mitt?
Det er krav til snøfangere allerede fra 3 graderstakvinkel på glatte metallplater. Andre typer takbelegg har krav om snøfangere fra 14 graders takvinkel, mens granulerte/skiferbestrødde takprodukter er godkjent uten snørekkverk helt opp til 27 graders takvinkel.

Kan jeg bruke om igjen det gamle undertaket?
Man må ta en vurdering på undertakets tilstand når man skal bytte takbelegg. Gamle lekter, sløyfer og papp kan være gode nok for øyeblikket.
Men legger man for eksempel ny takstein, er denne ment og vare i ca 50 år, noe som ikke vil kunne gjennomføres om undertaket ikke holder like lenge.
Undertaket holder ikke takbeleggets levetid to ganger.

Hvilke alternativer har jeg ved lite takfall på taket?
Du kan legge takstein ned til 15 grader, men det anbefales og bruke bærende undertak ved takvinkel under 22 grader. 15 grader er også kravet for takshingel. Kan også legges ned til 12 grader ved bruk av underlagspapp.
Noen takplater legges ned til 10 graders takfall (decra), mens de fleste metallplater krever 15 grader. Har man under 10 graders takvinkel må man over på selvbyggerpapp med limkant (Top-Safe).