Reset password

Ta en real vårsjekk av taket ditt! Sjekklisten finner du her!

Ta en real vårsjekk av taket ditt! Sjekklisten finner du her!

30.12.2019

Taket beskytter huset mot vær og vind, og blir fra tid til annen utsatt for store påkjenninger. Likevel pusser de fleste opp både kjøkken og bad oftere enn de sjekker taket sitt. Taket er husets femte fasade og den absolutt viktigste. En vårsjekk av taket kan være noe av det mest lønnsomme du gjør.

Vi har laget en sjekkliste til deg for en rask og effektiv taksjekk etter at snøen har smeltet:

  • Sjekk at vannet renner ned i takrennene og videre ned i nedløpet og deretter bort fra huset. Fjern gammelt løv, barnåler og gammel skit i takrennen. Sjekk også at bakken rundt husetheller vekk fra husveggen, dette for å unngå at regnvann ikke ledes inn mot grunnmuren.
  • Ta en visuell sjekk på all takstein og mønestein for å eliminere at de er ødelagte eller forsvunnet. Det hender i ny og ne at takstein blåser ned i fra taket.Taksteinene kan også forskyve seg, da må man skyve de tilbake på plass.Går ikke dette kan lektene/sløyfene under være ødelagte/råtne.
  • Ved flate tak må man være påpasselige med å sjekke sluk og sørge forat vannet renner ned i nedløpet, slik at det ikke blir liggende igjen på taket.
  • Fjern mose og begroing, det vil øke levetiden på sikt.
  • Sjekk pipeløpet for fuktutslag samt feieluke.
  • Alle områder der takflatene perforeres/gjennomføringer bør kontrolleres spesielt. (piperluftehattertakvinduer etc)
  • Gå på loftet for å inspisere undertaket, se etter misfarging/råte i treverk, plater etc.
  • Om vinteren: Er det istapper ved takrenne / gesims/ raft?
    Bulkete takrenne eller istapper fra takrennen indikerer fuktproblemer på loft.

Det er også viktig å avdekke hvor gammelt taket er, dette vil gi deg en indikasjon på hva som kan oppstå av eventuelle skader og hva du må se ekstra nøye etter ved en kontroll/taksjekk.

Mangler/skader som er omfattende?

Bruk fagfolk, de er sikre på produkter og løsninger for ditt tak, ta kontakt med en taktekker eller blikkenslager så hjelper de deg til den riktige løsningen for deg og ditt behov!