Reset password

Taket, husets 5. fasade!

Taket, husets 5. fasade!

25.06.2020

Når du skal velge tak er det flere ulike hensyn å ta, og valgmulighetene er mange. Vi gir deg råd, og hjelper deg å gjøre de riktige valgene for ditt tak.

Her følger en kort beskrivelse av ulike typer tak:

Takshingel

Takshingel er et solid, skiferbestrødd takbelegg som kommer i ulike mønstre. I Norge har vi lange tradisjoner for å bruke shingel på tak – og slike produkter har lang levetid dersom det legges riktig og blir vedlikeholdt. 

Shingel brukes på tak for både hus og hytter, og er relativt enkelt å legge selv. Takshingel kan som regel legges rett på tretak, eller på gammelt underlag av takbelegg. Det er viktig at den nye shingelen har samme byggehøyde som den gamle.

Takpanner

Takpanner har den ideelle kombinasjonen av god holdbarhet og elegant design. Takpannene er konstruert for å tåle alle slags påkjenninger i minst 30 år, og er både uknuselige og orkan-sikre. Dette gir en stor trygghet i en tid der ekstremvær med mye vann, snø og vind blir mer vanlig. 

Takpanner har lav vekt – ned mot en sjettedel av vekten til vanlig takstein. Dette setter lave krav til tak-konstruksjonens bæreevne, og gjør at monteringen er rask og enkel – også for de som ikke er profesjonelle taktekkere. 

Takpannene legges på lekter og gjerne direkte på gammelt undertak, som for eksempel shingel.

Asfalt takbelegg

Asfalt takbelegg er et produkt som kommer på rull og består av polyesterfilt dekket med as-falt på begge sider. Oversiden er bestrødd med skifer for å unngå at belegget brytes ned av sollys.

Disse produktene kan brukes på både kompakte og ventilerte tak-konstruksjoner. De kan legges på både skrå og flate tak, avhengig av type produkt. En slik løsning har lang tradisjon i Norge, og er et svært holdbart alternativ på tak. 

Asfalt takbelegg finnes i alt fra to-lags sveisede løsninger for lang levetid på flate tak, til enkle-re selvbyggerløsninger. 

Tegl

Teglstein er et naturlig og keramisk materiale som har blitt brukt til husbygging og tak i flere tusen år. Taksteinen er laget av leire som brennes i spesielle ovner på høy temperatur. 

Fremstillingsprosessen er svært miljøvennlig med lite forurensning og minimal CO²-belastning. Teglstein finnes i flere farger og profiler, er gir et svært slitesterkt tak, med en levetid på over 75 år.

Betong

Takstein i betong ligner både i form og farge på tegltakstein – og med en levetid på 50 år pluss, holder den også nesten like lenge. Takstein i betong støpes og finnes i en rekke varian-ter. 

Materialet er naturlig, sterkt, lett håndterlig og enkelt å legge som tak. Det er flere profiler og farger å velge mellom.

Torv

I Norge har vi lange tradisjoner med torv på taket, og i dag er det spesielt populært som tak på fjellhytter. I tillegg til at et grønt tak er estetisk flott å se på, er det også rimelig å anlegge. 

Torvtak har en isolasjonseffekt om vinteren og gir svalt inneklima om sommeren. Men skal et tak holde seg grønt og fint år etter år, krever det litt stell og vedlikehold med gjødsling, kalking og klipping.

Takplater i stål eller aluminium

Takplater i stål og aluminium er et rimelig alternativ som tak, og finnes i mange ulike varian-ter. Det finnes også enklere stålplater som trapesplater og sinusplater som ofte brukes på uthus, redskapshus, garasjer – og også som fasade på næringsbygg, låver og fjøs. 

Stålplater er værbestandige mot regn, is og snø, og er også raske og enkle å legge. Av vedli-kehold krever stålplater lite. I tillegg er rene stålplater uten lag av skifer et dødt materiale, som vil forhindre at det vil gro mose på taket.

Aluminiumsplater er også nærmest vedlikeholdsfrie. Aluminium har et naturlig beskyttelseslag mot rust og korrosjon som stadig fornyes; en kjemisk reaksjon gjør at materialet reagerer med oksygenet i luften og danner en naturlig, tynn oksidfilm. Av den grunn egner denne type tak seg spesielt godt i kystnære og værutsatte områder, med mye salt og sure oksider. 

Platene veier heller ikke mer enn 2,3 til 2,6 kg per kvadratmeter, hvilket gjør de enkle å montere – i tillegg til at materialet lett lar seg forme til unike takformer.

Skifer

Skifertak har lange tradisjoner og ble mye brukt på 1800-tallet og ut over 1950-tallet. Skifers-tein kan vare i over 100 år, men etter 50 år må gjerne undertaket legges om. 

Siden steinene veier mye, ca. 50 til 200 kg per kvadratmeter, må huset også ha en konstruk-sjon som kan bære et slikt tak. Et skifertak er nokså kostbart å både kjøpe og å få lagt, men til gjengjeld er det et tak som krever lite vedlikehold og ettersyn.

Tre

På tretak benyttes som oftest lerk og impregnert furu, og det veier lite sammenlignet med vanlig takstein. Tretak har en levetid på rundt 50 år, men det vil også avhenge av undertaket. 

Dersom taket er impregnert kan det også stå i 75 år. Trebordene kan settes inn med tretjære, vedlikeholdsolje og oljebeis for å beskytte mot soltørking og oppsprekking. 

I tillegg kreves et jevnt vedlikehold med inspeksjoner, reparering av skader og råtnende deler.