Reset password

Takpapp - hvilke fordeler den gir meg

Takpapp - hvilke fordeler den gir meg

08.02.2023

Takpapp for takene som ikke passer for noe annet! Takpapp er allsidig, slitesterk og meget godt produkt. Vanntett på alle tak fra 0° til 90°

Takpapp – Det mest allsidige takmaterialet

Takpapp består av en bærende stamme av et fibermateriale som er impregnert og belagt med asfalt på begge sider. Fram til ca. 1970 var tekstilfibrer (ullfilt) enerådende som stamme. Utover i 1970-åra ble belegg med stamme av glassfiber mye brukt i takpapp. Fra slutten av 1970-åra var polyesterstammer mest vanlig, og noe seinere kom takpapp med kombinasjonsstammer. Spesielt for mekanisk festede belegg ble polyesterstammer i takpapp fort dominerende fordi det gir belegget større mekanisk styrke.

Tidligere ble det benyttet oksidert asfalt i takpapp. Fra midten av 1980-åra ble det vanlig å bruke asfalt som var modifisert med høypolymere materialer, elastomerasfalt (SBS: styren-butadien-styren) eller plastomerasfalt (APP: ataktisk polypropylen eller PAO: polyalphaolefin). Asfaltbelegget i takpapp blir da mer fleksibelt og kan tåle temperaturbevegelser uten å sprekke.

Takpapp overflaten bestrøs ofte med skiferkorn. Det gir belegget ønsket utseende, beskytter mot nedbrytning fra ultrafiolette stråler (UV-stråling) og gir mekanisk beskyttelse.

Det fins flere typer asfalttakbelegg:

  •  Underlagsbelegg er som regel det tynneste sjiktet. Det har ikke skiferbestrøing på oversiden og brukes i flerlagssystemer.
  •  Overlagsbelegg er det øverste laget i flerlagssystemer, og har oftest skiferbestrøing på oversiden.
  •  Ettlagsbelegg, fås som sveisebelegg og som selvklebende  

Tekninger i flere enn to lag var tidligere det vanligste. Med datidens produkter og leggemetoder ga det større sikkerhet mot lekkasjer. Etter hvert ble tolagssystemer mer vanlig, og fra siste halvdel av 1980-årene er også ettlagssystemer mye benyttet.

Takpapp er noe alle kan bruke og kan brukes på alle takflater. Fra 0 til 90 graders helling. Takpapp er det tetteste takmaterialet vi har. Takpapp fåes i mange forskjellige typer og til alle slags bruksområder. Det er et holdbart materiale brukes på alle flate takflater. Takpapp er også populært materiale som brukes på nybygg på grunn av sin lave kostnad.

 

Fordeler med takpapp

  • Takpapp er alltid tett! Uansett takvinkel
  • Takpapp har et pent utseende, skiferstrø i mange farger
  • Takpapp har 30 års levetid, dette avhenger av kvalitet og UV-stråling
  • Takpapp er rask å montere
  • Takpapp har effektive løsninger på vanskelige områder. Alltid en løsning med takpapp

Mangfold av kvaliteter til en lav pris

Ved bruk av takpapp på ditt prosjekt får du full utnyttelse av dine flater. Både på utsiden og innsiden. Man får tilgang til sine utvendige flater og kan bruke dette som oppholdsrom, dette er ikke mulig ved bruk av takstein eller takplater! Du får også full utnyttelse under himlingen i din bolig. Vannet kan ledes i innvendig sluk eller gjennom gesims og ut over veggen.

I nyere tid er det blitt populært med flate tak på eneboliger. Her blir bruksarealet maksimalt utnyttet og gjerne med takterrasse. Her er takpapp et uunngåelig materiale. Her blir det helsveist, gjerne to lag med takpapp med Parapeter og glassrekkverk på toppen. Vi ser flere av disse husene dukke opp i våre nabolag.

Det stilles høye krav til isolasjon og vanntetthet ved bruk av takpapp som skaper et meget energivennlig hus. Eventuelle konsekvenser av mekaniske skader begrenser seg til skadeområdet. Siden asfalt takbelegget klebes direkte til underkonstruksjonen med varm asfalt, betyr det at dersom det oppstår skade forhindres vannet i å spre seg under belegget over store områder. Lekkasjepunktet blir enkelt å finne.

Klimatiske påkjenninger

Norske forhold er tøffe. For å beregne kreftene et tak blir utsatt for, er en gjennomsnittshastighet feil. Derfor benyttes vindhastighet i kast på 3 sekunder som grunnlag. Takbelegget må spennes fast ved alle overganger fra horisontale til vertikale flater. Takpapp må i tillegg ha mekanisk innfesting i alle lavpunkter., men må festes under parapetbeslaget på en slik måte at det er sikret mot avblåsning. På de mest vindutsatte stedene i Norge kan dimensjonerende vindhastighet komme opp mot 250 km/t. Det kan gi et sug, som på takets mest utsatte steder, kan komme opp i over 800 kg/m2. Det sier seg selv at her må det skikkelige produkter og løsninger til!

Vi i Nortekk Taksenter har de beste produktene for takpapp og innfesting

Selvklebende takpapp

Det enkle er ofte det beste brukes i mange sammenhenger. Her har vi et produkt som håndverkeren og selvbyggeren ofte velger fordi det ved riktige forutsetninger går det ikke utover kvaliteten og øker effektiviteten ved legging av takpapp. Her er det fokus på enklere montering og kan monteres av «alle» uten hjelp fra autoriserte taktekkere. Selvklebende takpapp er ikke dårligere enn andre typer takpapp.

All selvklebende takpapp som Nortekk Taksenter tilbyr er testet for norske vær og vindforhold og er spesielt tilpasset for vårt klima.

All selvklebende papp anbefales utført i sommerhalvåret i Norge. Papp krymper og strekker seg med temperaturen. Det anbefales 10° varmt ved montering av denne da man ikke bruker noe varme for montering. 

Selvklebende takpapp fås med klebekant i overlappen eller omlegget. Dette er et perfekt produkt for selvbyggeren og dere som ønsker en rask, tett og estetisk pen utførelse. Takpapp med klebefelt er perfekt for din garasje, terrasse, redskapsbod eller tilbygg. Godkjent ned til 3° fall og kan legges i temperaturer ned til 10°.

Selvklebende takpapp fås i 7 meters lengder og en bredde på 1 meter.  Oversiden er bestrødd med farget skiferstrø og baksiden er påført plastfilm. Den kleber seg ikke i undertaket og fungerer som et glidesjikt. Dette gjør at den har god holdbarhet og unngår stekkbelastninger.

Ved rehabilitering kan den gamle takpappen benyttes som undertak. Her er det lov med maks 2 lag og husk lengre pappspiker\stift.

Fargene sort, grå og rød er tilgjengelig hos Nortekk Taksenter

 

Torvtak

Vi er en stor leverandør av torvtak og i nyere tid sedum tak. Dette er et grønt alternativ som er besparende for miljøet mtp vannavrenning som tas opp i taket og skaper et fantastisk miljø. Som undertak til torvtak benyttes det ofte sveisepapp eller en sterk takpapp med knasteplast ved høyere vinkel på taket. Dette gir et 100% tett underlag ved sveisebelegg noe som gir deg et fantastisk tak i mange, mange år. 

 

Vanning og vedlikehold
Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing.
Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.
Etablerte tak vannes i tørkeperioder.
Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Det kan også være aktuelt med slått i løpet av sommeren ved kraftig vekst/lengde.
Rak eventuelt vekk noe av gresset når det har tørket.
Luk vekk uønskede vekster og ugress så tidlig som mulig på våren/sommeren.
Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr.100 kvadratmeter tak (tilsvarende gjødselprodukter kan benyttes).
Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.
Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.

Husk undertaket

Skal man legge ny takpapp, vil man nesten alltid montere nytt undertak samtidig. Undertakets oppgave er å forhindre at fukt i form av kondens og eventuelle lekkasjer trenger inn gjennom taket, og sikrer at huset forblir tørt. På bakgrunn av dette anbefaler Nortekk å alltid legge et så godt undertak som mulig, for både å oppnå bedre isolasjon og lekkasje-beskyttelse for din takpapp. 

Det er smart å tenke langsiktig og heller betale litt ekstra for en god underlagspapp når man forbereder et prosjekt av denne typen.

Det er eksempelvis vanlig å sveise sammen membran under et torvtak. Det å få sveisingen til å bli helt tett krever erfaring, kunnskap og riktig verktøy. Vi i Nortekk Taksenter anbefaler at du bruker fagfolk ved sveising. Da får du også garanti på utført jobb.

Har du spørsmål om takpapp, så ta kontakt med oss. En av våre eksperter på takpapp hjelper deg gjerne.