Reset password

Vedlikehold av tak

Vedlikehold av tak

01.01.2020

Et tett tak er helt avgjørende for enhver bygning. Til tross for dette er det alt for mange som forsømmer vedlikehold av sitt tak. Taket bør inspiseres minst en gang i året.

Vi råder derfor alle til å inspisere taket selv eller inngå en serviceavtale for tak. Med jevnlig inspeksjon øker sjansen for at taket holder seg tett lenger.

Et tett tak utsettes for mange påkjenninger. Fra is, snø, regn, sol.  Hvis du sørger for at at tak kontrolleres jevnlig øker levetiden på ethvert tak.  Spesielt hvis du har flatt tak er det særdeles viktig, da flate tak er ennå mer utsatt enn skrå tak.

Hva bør årlig kontroll/inspeksjon av et tak bestå i:

Inspeksjon flate tak: 

Flate tak er tekket enten med takpapp (asfaltmembran) eller folie. Dog de fleste med takpapp.

Her er hva du bør sjekke på ethvert tak:
Gå over skjøtene, sjekk at de ikke geiper. Bruk asfaltlim til å lime ned eventuelle løse omleggsskjøter.
På mange tak vil det etter noen år bli sår, hull eller pløser. Disse tettes best med en bot eller midlertidig med et godt strøk asfaltkitt.
På de fleste flate tak er det sluk. Det er viktig at vann kan renne fritt til og ned i tak slukene.

Sørg derfor å rengjøre godt rundt slukene. Sørg også for at slukristene sitter godt. Hvis du mangler slukrist bør du definitivt fremskaffe nytt og få det på plass. Hvis ikke vil fremmed legemer som løv og annet renne ned i soylrøret som etter hvert vil bli tett. Resultatet vil da bli at du får stående vann på ditt tak. Kost opp og fjern eventuell grus/sand (som har løsnet fra pappen) Sjekk alle oppbretter og hjørner på gesims, lyrer, piper, luker og lignende. På alle tak er det en eller flere gjennomføringer. Lekkasjer kommer oftes fra disse eller fra slukene.

Fjern alle fremmedlegemer fra ditt tak. Det er utrolig hva man kan finne på liggende på enkelte tak.

Sjekk også at ikke spiker har kommet opp gjennom tekkingen. Ta dem i så fall opp og erstatt de med en tretroskrue med flatt hode og legg en bot av papp over, alternativ tett med asfaltkitt. Rens takrenner hvert år, dette er viktig.

Kontroller også beslagene på pipe, lyrer og lignende. Sørg for å få festet alle beslag som er løse.Bruk skruer med pakning. Eventuelle rustne beslag bør rustbehandles, eller skiftes. Til det siste trenger du i så fall muligens hjelp fra en blikkenslager. Men mindre åpninger i beslag kan tettes med en god fugemasse beregnet til formålet.  Ikke all fugemasse er beregnet til underdørs bruk, husk det.

Vær spesielt nøye med å sjekke pipebeslaget, at det er god tetting der beslaget evetuelt er slisset inn i pipen. Tett eventuelt åpne fuger med samme fugemasse som nevnt over.

Kontroller også ditt tak fra innsiden, fra loftet, der det er mulig. Se om du finner spor etter lekkasjer.

Enhver som har flatt tak bør ha en boks med asfaltlim og en med asfaltkitt stående klar til bruk. Koster lite, men er veldig nyttig å bruke for å lime skjøter eller tette sår/sprekker.

Inspeksjon skrå tak:

Tak med fall kan det være vanskeligere å få sjekket enn flate tak. Men på de fleste skrå tak er det takstige opp til pipe som kan benyttes. Har du shingel på ditt tak bør du sjekke at tungene sitter limt slik de skal, at spikere ikke kommer opp gjennom tekkingen. Har du tak stein bør du sjekke at den ligger tett og fint. Sprukne stein bør byttes ut. Manglende erstattes.

Har du forenklet under tak i form av sutak eller duk bør du sjekke tak foten grundig ved å løfte på nederste tak stein og sjekke at undertaket ligger korrekt ved takfot, dvs at vann på undertaket renner opp i takrennene dine og ikke ned i veggen. Dette er en svakhet ved mange tak med forenkelet undertak og er et særdeles viktig kontrollpunkt.

Takrenner bør renses hvert eneste år.
Kontroller taket fra innsiden, se etter fukt/vann. Sjekk alle beslag i den grad det er mulig.

Serviceavtaler for tak:

Nortekk as kan tilby serviceavtale for ditt tak dersom du ikke ønsker å utføre dette selv.
Kontakt oss og be om tilbud på serviceavtale for tak.