Reset password

Verdt å vite om tak

Verdt å vite om tak

05.02.2020

Taket beskytter huset mot vær og vind, og blir fra tid til annen utsatt for store påkjenninger. Likevel pusser de fleste opp både kjøkken og bad oftere enn de sjekker taket sitt. Det kan dessverre komme til å forverre situasjonen ytterligere, slik at man vil få et større problem ettersom tiden går. Bruk derfor litt av tiden din før du velger et nytt tak til å lese våre råd og vink, husk at det lønner seg.

Tips ved Taklegging:

Skal du legge tak selv? Velger du takstein, eller et annet tungt tekkemateriale, bør du forsikre deg om at det blir heist opp på taket med kranbil, noe som gjøres i de fleste tilfeller her oss hos på Nortekk.
Takshingel eller papp klarer du å bære opp selv, så sant du gir deg litt tid.

Hvor værutsatt er taket? Hvor mye ettersyn skal du selv utføre?
Er du avhengig av hjelp fra andre, eller har du et svært utsatt tak, da lønner det seg å satse på stål eller alumimiumstak som spikres fast til underlaget.

Når skal tak skiftes?
Alder kan si mye om takets tilstand. Både takkonstruksjon,oppbyggning og type takmaterialer må vurderes .
Derfor er alder en god indikasjon på når det er tid for å skifte tak. Men forhold som klima , beliggenhet, og vedlikehold påvirker også takets funksjon og levetid.

Hvordan type tak bør jeg velge?
Husk at valg av takmaterialer er avhengig av takets konstruksjon og oppbyggning.

Takstein

 - Tegl og betongstein med forskjellige profiler.
 - Ligger på lekter og sløyfer av tre.
 - De fleste typer undertak kan benyttes.
 - Takvinkelen må være minimum 15 grader.

Takpapp

 - Rulleprodukter for tak og terrasser.1 og 1,1 m bredde, belagt med skiferstrø.
 - Bærende og ventilert undertak kan benyttes.
 - Brukes til alle takvinkler.

Takshingel

 - Plater i ulike mønstre av asfalt takbelegg, belagt med skiferstrø.
 - Bærende og ventilert undertak kan benyttes.
 - Takvinkelen må være minimum 15 grader.

Takplater

 - Plater av stål eller aluminium, i ulike former og størrelser.
 - Belagt med lakk eller skiferstrø.
 - Ligger på lekter og sløyfer av tre.
 - De fleste typer undertak kan benyttes.
 - Takvinkelen fra 10 grader på enkelte plater.

Lufting

For at taket skal kunne beskytte huset over tid, må det være tett og ha god lufting. Luftingen er kanskje det området som er vanskeligst og forstå for vanlige huseiere, så er det også her de største feilene gjøres.
For å hindre kondensskader må taket konstrueres forsvarlig, det vil si at det skal være luftåpning mellom isolasjonen i boligen og kulden fra utsiden.
Dette er spesielt viktig dersom man har planer om å innrede et tidligere uinnredet loft.

Når det gjelder lufting er det to typer takkonstruksjoner: Kalde og varme tak.

Kalde tak

Her ligger isolasjonen i loftsgulvet mellom loftet og etasjen under. Det betyr at loftsrommet er kaldt. Luftingen går gjennom loftet, som da fungerer som en buffer-sone mellom varmt og kaldt.
Undertaket ligger rett på sperrene, deretter kommer papp, sløyfer, lekter og takkledning(f.eks takstein).

Loftsrommene er så kalde at de kun brukes til lagring og lignende. Skal loftet gjøres om til oppholdsrom er det helt avgjørende at det sørges for tilstrekkelig lufting i konstruksjonen. Det gjøres på flere måter, for eksempel ved at man legger et nytt undertak over det gamle taket.
Alternativt kan man sørge for for at innvendig isolasjon i taket ikke legges helt ut til det gamle undertaket.Slik blir det et luftig mellomrom mellom isolasjonen og det gamle undertaket.

NB! Ombygging av tak er en jobb for fagfolk.
Dette fordi den nye plan og bygningsloven setter krav til byggekyndighet ved utføring av større typer arbeider.
Det lønner seg å kontakte byggesaks- avdelingen for å få vite hva man kan gjøre selv. I verste fall vil uautorisert arbeide føre til avkortning i forsikring hvis noe skulle skje.

Varme tak

Her ligger isolasjonen mot utsiden i taksperrene, slik at loftsrommet varmes opp. Gulvet mellom loftet og rommet under er som regel også isolert, men loftsrommet kan varmes opp og brukes som resten av boligen.
Her foregår luftingen i selve yttertaket, mellom isolasjonen og undertaket.
Ellers er rekkefølgen den samme: Underlagspapp oppå undertaket, deretter sløyfer, lekter og takkledning.