Reset password

Viktige ting å overveie ved kjøp av nytt tak!

Viktige ting å overveie ved kjøp av nytt tak!

30.12.2019

Taket er husets femte og viktigste fasade og skal holde bygningen tørr og frisk. Når du skal ta stilling til hva som bør gjøres på ditt tak, er det viktig å undersøke takets tilstand først. Her er 5 gode råd for deg som vurderer å skifte tak.

1.Pass på å få riktig lufting!

Uten lufting i takkonstruksjonen oppstår kondens, fukt og på sikt sopp, mugg og råteskader. I visse konstruksjoner blir isolasjonen fuktig og forsterker skadene.  Det er helt påkrevet med et luftesjikt i konstruksjonen hvor luft kan strømme gjennom. I enkelte tilfeller kan fuktskadene gi et skadelig inneklima og føre til helseproblemer. Dersom luftingen i takkonstruksjonen ikke fungerer MÅ dette utbedres, hvis ikke vil det kunne oppstå betydelige skader i hele takkonstruksjonen.

2.Ta en grundig sjekk for å vurdere takets tilstand! Bruk denne sjekklisten!

Sjekk at vannet renner ned i takrennene og videre ned i nedløpet og deretter bort fra huset. Fjern gammelt løv, barnåler og gammel skit i takrennen. Sjekk også at bakken rundt husetheller vekk fra husveggen, dette for å unngå at regnvann ikke ledes inn mot grunnmuren.

Ta en visuell sjekk på all takstein og mønestein for å eliminere at de er ødelagte eller forsvunnet. Det hender i ny og ne at takstein blåser ned i fra taket. Taksteinen kan også forskyve seg, da må man skyve de tilbake på plass. Går ikke dette kan lektene/sløyfene under være ødelagte/råtne.

Ved flate tak må man være påpasselige med å sjekke sluk og sørge for at vannet renner ned i nedløpet, slik at det ikke blir liggende igjen på taket.

Fjern mose og begroing, det vil øke levetiden på sikt.

Sjekk pipeløpet for fuktutslag samt feieluke.

Alle områder der takflatene perforeres/gjennomføringer bør kontrolleres spesielt. (piperluftehattertakvinduer etc)

Gå på loftet for å inspisere undertaket, se etter misfarging/råte i treverk, plater etc.

Om vinteren: Er det istapper ved takrenne / gesims/ raft?
Bulkete takrenne eller istapper fra takrennen indikerer fuktproblemer på loft.

3.Hvor gammelt er taket?

Det er også viktig å avdekke hvor gammelt taket er, dette vil gi deg en indikasjon på hva som kan oppstå av eventuelle skader og hva du må se ekstra nøye etter ved en kontroll/taksjekk.

4.Bruk fagfolk!

De er sikre på produkter og løsninger for ditt tak, ta kontakt med en taktekker eller blikkenslager så hjelper de deg til den riktige løsningen for deg og ditt behov!
For mer informasjon om takprodukter kan du gå inn på www.nortekktaksenter.no eller  www.takguiden.no

5.SKRIFTLIG TILBUD

Godta aldri bare muntlig tilbud.
Krev et skriftlig, spesifisert oversiktlig tilbud. Mengder og enhetspriser skal fremgå.
Godta ALDRI et uspesifisert tilbud.