Reset password

Derfor må du ha snøfanger på taket

Derfor må du ha snøfanger på taket

25.09.2023

Som huseier er du ansvarlig for å sikre at snø ikke raser fra taket og skader noen. Den enkleste måten å gjøre dette på er å montere snøfangere. Med riktig monterte snøfangere holdes snøen igjen på taket, og faren for takras reduseres.

Takras oppstår vanligvis ved at det dannes et vannlag mellom snøen og tekkingen på taket. Det kan skyldes svingninger i utetemperaturen, oppvarming fra solen eller varmetap fra bygningen. Glatt overflate på taket eller bratt takvinkel øker sannsynligheten for takras.

Om du må ha snøfangere på taket er avhengig av hva taket er tekket med og vinkelen på taket. Har du tak med glatt overflate, som takplater eller glatt takstein, må du ha snøfangere uansett. Har taket ru overflate, som takpapp, shingel eller ru takstein, må du ha snøfanger hvis takvinkelen er 27 grader eller mer.

Det er kun krav til snøfangere på steder hvor folk ferdes under, men det er fornuftig å montere snøfangere på hele taket. Det forhindrer at tung snø på deler av taket gir skjev belastning på takkonstruksjonen.

Det kan også være fornuftig å montere snøfangere på oversiden av takvinduer og andre konstruksjoner som kan skades av store snømengder.

Snøfangerne monteres vanligvis nederst på taket. Er avstanden fra mønet til nedre kant av taket mer enn 6 meter må du ha flere rader med snøfangere. Det er for å fordele belastningen på snøfangerne hvis takflaten er stor.

Les også: Montering av snøfanger

En snøfanger består av to deler: En konsoll som festes til taket og et gittergelender som festes mellom konsollene. Det finnes ulike konsoller for ulike taktyper. Konsollene monteres med 60 cm avstand. Når konsollene er montert, monteres gittergelenderet og festes med en medfølgende klips.

Konsoller til snøfangerDu bør sjekke snøfangerne en gang i året. Skader på snøfangerne kan føre til svakheter som gjør at snøfangerne ikke tåler belastningen av tung snø. Derfor bør konsoller eller gittergelender med skade byttes ut.

Selv om riktig monterte snøfangere reduserer faren for takras, så er det ingen garanti. Du bør derfor følge med snøen på taket uansett. Det gjelder spesielt i perioder med mye snøfall og temperatursvingninger.

Har du mistanker om at varmetapet fra taket er unormalt stort, bør du sjekke om det er feil i konstruksjonen eller isoleringen. Riktig isolering kan redusere energiforbruket og faren for takras. Kontakt vår serviceavdeling hvis du er usikker.