Reset password

Montering av snøfanger

Montering av snøfanger

25.09.2023

Med snøfanger på taket reduserer du faren for at snø og is raser fra taket og skader de som beveger seg i nærheten. Har du tak med glatt overflate må du ha snøfanger på alle skrå tak. Har taket ru overflate må du ha snøfanger hvis takvinkelen er 27 grader eller mer. Du kan montere snøfanger selv, eller vår serviceavdeling kan hjelpe deg. Her er noen tips hvis du vil montere snøfangere selv.

En snøfanger består i utgangspunktet av to deler: Konsollene som du monterer fast i taket og gelenderet som festes i konsollene, og som hindrer snøen fra å rase fra taket.

Gelenderet er det samme uansett hva slags tak du har, mens konsollene er tilpasset hver enkelt type tak. Gelenderet kommer i lengde på 1-2 meter, som du setter sammen til den lengden du ønsker.

Konsollene monteres først med 60 cm avstand (se detaljert monteringsanvisning nedenfor). Når du har montert konsollene, setter du sammen gelenderet og legger det ned i åpningen i konsollene. Hvis gelenderet er for langt, kan du skjære av enden med en baufil.

Når gelenderet er lagt på plass i konsollene, låser du det fast med klipsen som følger med konsollene.

Er lengden fra mønet til enden av taket mer enn 6 meter, må du ha flere rader med snøfangere. Det er for å fordele belastningen av store mengder snø på flere snøfangere.

Vil du ha ekstra sikkerhet mot at snø og is sklir under gittergelenderet i snøfangeren, kan du også montere is- og snøstoppere.

Les også: Derfor må du ha snøfangere på taket

Montering av konsoller:

Takstein

Det finnes ulike konsoller for ulike typer takstein. Når du skal montere konsollene, skyver du opp tredje rad med takstein og monterer et tverrgående bord, som er minimum 120 mm bredt. 

Konsollene skrus fast i det tverrgående bordet med de to medfølgende skruene. Monter konsollene med 60 cm avstand.

Se video nedenfor.

Takplater

Det finnes ulike typer konsoller for ulike typer takplater. De fleste monteres med skruer i taklektene, mens noen monteres med tverrbord, som beskrevet for takstein over.

Montering i taklekter:

Skru konsollene fast i taklektene, gjennom takplatene. Husk at de medfølgende pakningene må ligge mellom konsollene og takplatene, slik at fukt ikke trenger inn i taket.

Det er viktig at konsollene sitter godt fast i lektene, slik at de tåler belastningen av snøen.

Shingel- og papptak

Skru konsollene fast i taklektene, gjennom tekkingen. Husk at de medfølgende pakningene må ligge mellom konsollene og tekkingen, slik at fukt ikke trenger inn i taket.

Det er viktig at konsollene sitter godt fast i lektene, slik at de tåler belastningen av snøen.

Tretak

Skru konsollene direkte fast i taket med de medfølgende skruene. Husk at de medfølgende pakningene må ligge mellom konsollene og tekkingen, slik at fukt ikke trenger inn i taket.

Båndtekking

Konsollene for båndtekkede tak er laget spesielt for å unngå skader på taket. Konsollene har en klype som settes over falsene i taket og klemmes fast med de medfølgende skruene.

Isstoppere

Isstoppere hektes på gelenderet, og hindrer at snø og is sklir under. Endestykket på isstopperen kan bøyes for å tilpasse avstanden til taket.

Det finnes ulike isstoppere til ulike typer tak.

Snøstoppere

Snøstoppere monteres direkte i taket, og hindrer snø og is fra å rase ned under snøfangerne.

Det finnes ulike snøstoppere til ulike typer tak.

Trenger du hjelp til montering?

Vår serviceavdeling monterer snøfangere for deg hvis du ikke vil gjøre det selv. Ta kontakt med oss for å få et tilbud.

 

Video: Slik monterer du snøfangere