Reset password

Gjør din egen taksjekk

Gjør din egen taksjekk

05.02.2020

Husk at rutinemessig vedlikehold kan bety sparte penger hvis du oppdager en skade tidlig. Dessuten kan det bidra til å holde taket pent og heve husets totale utseende og verdi.

Takstein

Kontroller at alle takstein er hele og ligger riktig. Vær nøye med sjekke rundt gradrenner og snøsikring. Takstein med sprekker må skiftes ut med nye

  • Kontroller piper og luftehatter
    Sjekk at bly og beslag ser hele og uskadet ut. Hvis disse ikke er tette kan det danne seg fuktighet og lekasjer som kan medføre mugg eller andre alvorlige skader i takkonstruksjonen og huset for øvrig
  • Fjern organisk materiale
    Organisk materiale (jord, løv etc.) som legger seg i takrenner og rundt takstein er viktig å fjerne slik at vannet kan renne fritt ned i avløp. Rent tak bidrar til god luftsirkulasjon. Bruk gjerne tilbehør som mønebånd og fuglesprerre. Mønebånd hindrer inndriv av blant annet løv fra møne, mens fuglesperrer hindrer at småfugl bygger rede på undertaket
I tillegg kan det vært lurt å sjekke at trær og greiner i nærheten av huset er solide nok til å tåle høststormene.
Greiner som faller ned gir ofte skader på taket.

Sjekk også ut denne artikkelen – Ta en real vårsjekk av taket!