Reset password

Taksikring er ditt ansvar

Taksikring er ditt ansvar

19.12.2022

Som huseier er det du som er ansvarlig for at feieren og andre som skal opp på taket ditt er sikret. Her er noen råd om hvordan du kan sørge for god taksikring på huset ditt.

Når noen skal jobbe på taket på huset ditt, enten det er feieren, en håndverker eller du selv, er det viktig at det er montert takstige, stigesikring, pipeplattform, snøfangere og eventuelle andre sikringstiltak som er nødvendig. Hva du trenger for å sikre taket på huset ditt er avhengig av høyden over bakken, takvinkel og hva taket er tekket med.

Kravene til taksikring er regulert i ulike lover og forskrifter. Blant de mest sentrale forskriftene er Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid.

Taket skal sikres slik at det er trygt for de som skal jobbe der også om vinteren. Taksikringsutstyr skal festes i bærende konstruksjon, slik at det ikke løsner når det utsettes for belastning.

Når riktig taksikringsutstyr er montert på taket er det viktig at det blir inspisert og vedlikeholdt med jevne mellomrom. Minst en gang i året bør du sjekke at takstige, pipeplattform, snøfangere og annet taksikringsutstyr ikke har rustet, løsnet eller har blitt skadet på andre måter.

Her er en oversikt over de vanligste formene for taksikring:

Takstige

Hvis takvinkelen er 6 grader eller mer skal det monteres takstige eller stigetrinn som gir adgang til pipe og annet utstyr på taket. Takstigen skal være typegodkjent og festes i bærende konstruksjon. Takstiger av tre eller stiger som festes over mønet med bøyle er ikke godkjent.

Pipeplattform / feieplatå

Er pipen 1,2 meter eller høyere på pipens korteste side skal det monteres pipeplattform/feieplatå. Har taket glatt overflate eller takvinkelen er over 45 grader bør det også monteres pipeplattform/feieplatå ved piper, slik at feieren har en trygg arbeidsplass.

Er det piper som ikke har egen sikret adgang med takstige skal det monteres takbro mellom disse. En takbro gir sikker gangbane på taket samtidig som den beskytter taktekkingen mot skader.

Stigesikring og sikringslinekroker

Hvis adgangen til taket skjer med løs stige og gesimshøyden er minst 5 meter, skal det monteres stigesikring som sikrer stigen i toppen. Stigen må stikke minst en meter over taket.

På tak med glatt overflate må det være festepunkter for sikkerhetsline. Pipeplattform, feieplatå og takstige som er festet i bærende konstruksjoner kan brukes til dette. Der hvor det ikke er andre sikringspunkter må det monteres sikringslinekroker.

Snøfangere

Snøfangerens oppgave er først og fremst å sikre de som er på bakken mot takras. Har du tak med glatt overflate, som takplater eller glatt takstein, må du ha snøfangere uansett. Har taket ru overflate, som takpapp, shingel eller ru takstein, må du ha snøfanger hvis takvinkelen er 27 grader eller mer.

Du kan lese mer om snøfangere og hvordan de monteres i artiklene Derfor må du ha snøfanger på taket og Montering av snøfangere.

Ta kontakt med en av våre selgere hvis du har spørsmål om taksikring. Trenger su hjelp til montering, kan vår serviceavdeling hjelpe deg.