Reset password

Katepal
Grunnet råvaremangel og store prissvingninger i markedet, tar vi forbehold om at prisene på nettsiden kan være feil.

Katepal – Finlands ledende produsent av asfaltbaserte takbelegg og asfaltprodukter

Firmaet ble grunnlagt i 1949. Fabrikken ligger i Lempäälä, 150 km nord for Helsingfors.

Våre hovedprodukter er SBS-elastomerasfaltbaserte rullprodukter og takshingel. Våre produkter er CE-merkede i samsvar med harmoniserte europeiske produktstandarder, samt typegodkjent i alle de viktigste eksportland. Katepal Oys kvalitetssystem har ISO 9001 sertifisering. Vi tar hensyn til miljøspørsmål i all vår virksomhet.